Vereniging en activiteiten

Om kennis te delen tussen advocaten, adviseurs grondzaken, taxateurs, overheidsfunctionarissen, rentmeesters en anderen die in het vakgebied werkzaam zijn zal twee maal per jaar een activiteit worden georganiseerd. Voor leden van de vereniging is het bijwonen van een activiteit in principe gratis. Introducés zijn welkom.

Klik hier voor onze activiteiten

 

Lidmaatschap

Iedereen die werkzaam is in het gebied van onteigening en publiekrechtelijke schadeloosstelling kan lid worden van de VVOR.

De kosten van het lidmaatschap bedragen € 50,00 per jaar.

 

Bestuur

  • Jacques Sluysmans, voorzitter
  • Diana Frikkee, penningmeester
  • Frank Mulder, secretaris
  • Jelmer Procee
  • Jeroen van Lenthe
  • Jessica de Roos

Deze vereniging is opgericht dankzij de financiële steun van de kantoren waar de bestuursleden werkzaam zijn: