Seminar schadevergoeding en vergunningbeëindiging

Geacht lid van de VvOR,

Donderdag 3 september 2020 organiseert de Vereniging voor Onteigeningsrecht het seminar “Schadevergoeding en vergunningbeëindiging”. Tijdens dit seminar maken Bas ten Kate, Rens Snel, Ad van Heesbeen en Stijn Berns de juridische en taxatiekundige haken en ogen inzichtelijk van de toekenning en berekening van nadeelcompensatie vanwege de intrekking van een vergunning of de beëindiging van een bestendige vergunningsrelatie.

Het seminar wordt gehouden in het Muntgebouw te Utrecht (Leidseweg 90, 3531 BG Utrecht), uiteraard met inachtneming van de geldende COVID-19 richtijnen. Wij ontvangen u graag vanaf 13:00 uur, waarna het inhoudelijke programma begint om 13:30 uur. Het volledige programma ziet er als volgt uit:

13:00 - 13:30 uur ontvangst
13.30 - 14:00 uur “Nadeelcompensatie bij vergunningbeëindiging: inleiding en juridisch kader” door Bas ten Kate, advocaat bij Nysingh
14:00 - 14:30 uur “Compensatie voor Groningse prostitutie-exploitanten” door Rens Snel, advocaat bij Trip
14:30 - 15:00 uur pauze
15:00 - 15:45 uur “Schadeberekening bij exploitatiebeëindiging” door Ad van Heesbeen en Stijn Berns, taxateurs bij Gloudemans
15:45 - 16:45 uur paneldiscussie onder leiding van Jessica de Roos en Jelmer Procee
16:45 - 18:00 uur borrel

U kunt zich aanmelden door naar de website van het IBR te gaan door middel van de volgende link: Aanmelden seminar

In verband met de maatregelen tegen COVID-19 kunnen maximaal 80 leden deelnemen. Deelname wordt bepaald aan de hand van de volgorde van inschrijving en er wordt een wachtlijst gehanteerd. Leden die zich wel inschrijven, maar toch niet kunnen, worden verzocht dat uiterlijk een week van te voren te melden. Een ander lid kan dan zijn of haar plaats innemen.

Wij hopen u in ieder geval te mogen begroeten op 3 september!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de VvOR,

Frank Mulder,
Secretaris VvOR

Waar:
Wanneer: 03-09-2020


« Bekijk alle activiteiten